Hỗ trợ trực tuyến

  •    
  • HOTLINE : (+84)129.3683333
  • Email :info@gmtvietnam.com
  •  My status
  •    

Liên kết web

Trụ sở Không nên để cầu Long Biên thành cây cầu chết Bộ tứ NOKIA

Thiết bị mới nhập

           Khách hàng

CÔNG TY CP THIẾT BỊ & VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GMT VIỆT NAM
Add: 6th floor, Indochina Plaza Ha Noi, 241 Xuan Thuy, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam 
Tel: +84-4-62.63.50.68 - ext 686 | Fax: +84-4-62.63.50.69; info@gmtvietnam.com | Web:www.gmtvietnam.com